Odwiedziło naszą stronę

Odwiedzających: 1084792

Gościmy

Strona startowa arrow Stacja Kontroli Pojazdów
Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

STACJA KONTROLI POJAZDÓW

OKRĘGOWA

WWE 002

Czynna: od poniedziału do piątku 7.00 - 15.00
                

 
 

 Zobacz inne zdjęcia


 

ZAKRES WYKONYWANYCH BADAŃ

 


Opłata w zł (zawiera podatek od towarów i usług VAT)

Opłata ewidencyjna: 1,00zł

DUPLIKATY POŚWIADCZEŃ ZBIORNIKÓW LPG

DOTYCZY WYDAWANIA DUPLIKATÓW DOKUMENTÓW
(PROTOKOŁÓW) Z BADAN I DECYZJI DLA ZBIORNIKÓW LPG
MONTOWANYCH W SAMOCHODACH


 

1 Okresowe badanie techniczne:          

 

 

1,1

ciągnik rolniczy

62,00

1,2

samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą,       samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1)                                                                              

98,00

 

1.3

samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c

153,00

1.4

samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy  

176,00

 

1.5

autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą  

199,00

1.6

przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.

40,00

1.7

przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c.  

50,00

1.8

przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c

70,00

1,9

przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.

78,00

1.10

przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.

163,00

1.11

przyczepa naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c.  

177,00

1.12

pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)  

85,00

1.13

taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)  

42,00

1.14

pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)  

50,00

1.15

pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)  

63,00

1.16

pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 

48,00

 

2 Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:

2.1

skuteczności i równomierności działania hamulców  

20,00

2.4

ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania  

14,00

2.5

połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu  

20,00

2.6

toksyczności spalin  

14,00

2.7

poziomu hałasu  

20,00

2.8

geometrii kół jednej osi  

14,00

2.9

działania amortyzatorów jednej

14,00

2.10

wszystkich innych usterek łącznie  

20,00
4 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

4.1

określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)4)

20,00

4.3

dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym  

51,00

 

 

5 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

5.1

co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych3

20,00

 

 

 

6 Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:

6.1

w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem w pojeździe zarejestrowanym (za badanie specjalistyczne)

114,00

 

6.2

który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)  

42,00

6.3

który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)  

50,00

6.4

który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)

85,00

6.5

autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne)

126,00

6.6

autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne)

48,00

6.7

w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym

82,00

6.8

o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym  

50,00

6.9

skierowany przez starostę w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji  

60,00

6.10

pojazd sprowadzony z zagranicy i noszący ślady uszkodzeń lub którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

94,00

6.11

pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym  

50,00

 


7 Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:

7.1

prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy1) 

35,00

7.2

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze4)  

21,00

7.3

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób4)  

48,00

7.4

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej4)  

41,00

7..5

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego4)  

41,00

7.8

wykonanie tabliczki i jej umieszczenie  

36,00

7.9

sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych  

82,00

Objaśnienia:

 1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: "przystosowany do ciągnięcia przyczepy" lub "HAK" nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.

2)  Pozostałe badania jak dla autobusu.

3) W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.

4) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.

5) Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.

Uwaga: Użyte w tekście skróty oznaczają:  

m.w.   - masa własna pojazdu,

d.m.c. - dopuszczalna masa całkowita pojazdu.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
P.R.D-M. "MIKST" Sp. z o.o.